Code95 opleidingen tijdens de lockdown.

De lockdown die afgelopen dinsdag is ingegaan heeft grote gevolgen voor onze branche, maar er is toch nog een lichtpuntje.

De code95 opleidingen kunnen tijdens de lockdown (gedeeltelijk) doorgaan. U kunt cursisten inplannen in het platform en de cursist kan de E-Learning bestuderen. De cursist moet dan wel, na heropening van het CBR, het klassikale/praktische gedeelte van de opleiding voor 1 april 2021 volgen.

Hiermee vervalt tijdelijk dat de E-Learning en het klassikale/praktische gedeelte binnen 10 kalenderdagen moeten worden afgerond.

Indien u het aanbod online opleidingen uit wilt breiden om uw klanten toch van dienst te kunnen zijn, kunnen wij de opleidingen een uw eigen code95-omgeving koppelen en u voorzien van het opleidingsplan.

Het CCV heeft een spoedprocedure in werking gesteld. U verklaart de opleidingsplannen van Uitgeverij Smit te gebruiken en het CCV zal de certificering binnen 3 werkdagen afronden.

Deze verklaring kunt u, evenals de opleidingsplannen, bij ons aanvragen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, horen wij dit graag.